Tyske sykkelveier

I Norge beklager myndighetene seg mye over hvor mye folk bruker bilen og hvor lite de sykler og reiser kollektivt. Samtidig legges kollektivrutene ned slik at biltrafikken øker, og folks lyst til å sykle på jobb eller fritidsaktiviteter synker ytterligere. Sykkelveier bygges nesten utelukkende som kombinerte gang- og sykkelveier i form av usammenhengende stumper i nærheten av boligstrøk og skoler. Det skiltes ikke i det hele tatt, slik at forsøk på å følge sykkelveiene som regel ender opp i en skolegård eller et boligfelt, hvis man da ikke tilfeldigvis skulle være synsk eller lokalkjent. Og grunnen til at det bygges så lite sykkelveier er kanskje at når de først bygges så skal de ha en standard som helst overgår bilveien, 3-4 meter bred og med 6 meters avstand til bilveien og egen dreneringsgrøft. Det blir ikke mange meterne vei pr. million av slikt.

Tidligere har Danmark vært mitt drømmeland når det gjelder sykkelveier, men det har også skjedd ting i Tyskland som gir håp for verdens mest miljøvennlige transportmetode. I løpet av våre 91 km fra Kiel til Gelting i mai 1997 lykkes det oss ikke å se en eneste veistump uten sykkelvei. Ikke som de norske, med "motorveistandard" 300 meter ad gangen og deretter ingenting, og ikke som de danske, som gjennomgående har en viss bredde og ofte går på begge sider av veien. Sykkelveiene i Schleswig-Holstein var asfalterte, men smale, og stort sett bare på den ene siden av veien, MEN DE VAR OVERALT.

Det er den geniale hemmeligheten! Dersom det var et krav å bygge minst like mange meter sykkelvei som bilvei til enhver tid, så ville årsaken til myndighetenes sutring over at folk sykler for lite gradvis forsvinne. Den tyske modellen er genialt enkel i så måte: bygg så billig at det blir noen meter av veikronene.

Dessuten kunne det virke som om sykkelveiene i Tyskland var designet av syklister, og ikke av teoretikere bak en dataskjerm på et veiplanleggingskontor:

Alle disse 3 punktene er viktige forutsetninger som må oppfylles dersom sykkelveiene skal bli brukt. Men det aller viktigste med sykkelveier er selvfølgelig at de er der, slik at en selv om en er ukjent kan sykle fra A til B, og vite at sannsynligheten er stor for å kunne komme fram uten å ende opp foran en tunnel med "sykling forbudt" eller i et boligområde eller en skole slik det oftest er i Norge.

Tilbake