Kiel -Holstein-Lolland-Falster-Sjælland- København


9.-11.juni 2000

 

Middag på Strandgaarden


Årets Københavntur ble en total kontrast til fjorårets "Ekspedisjon Kuldesjokk". Temperaturen var stort sett i øvre del av 20-tallet, sola stekte og programmet var svært mye mer avslappende enn på tidligere turer - til tross for at mesteparten av turen ble gjennomført i motvind. Men på den 9. turen i serien var det forlengst bevist at det går an å sykle både til Danmark og tilbake, så dagsetappende var behagelig korte og det ble masse tid til å gjøre andre ting enn bare å sykle. Deltakere på turen var denne gang broder Kjell som kom fra København og møtte meg på Lolland, og meg selv, som tok ferja fra Oslo til Kiel. Den lengste dagsetappen var bare på 125 km for mitt vedkommende, dvs. fra Kiel til Maribo på Lolland. Kjell syklet 140 km fra København denne dagen. De to påfølgende dagene syklet vi henholdvis 100 og 80 kilometer. Natt til fredag overnattet vi hos Susanne og Ulrik, gamle venner av Kjell som har kjøpt en nydelig gård, Strandgaarden, i fiskerlandsbyen Lund sør på Sjælland. Kvelden ble lang og lys, og siste dagsetappe startet derfor ikke før kl. 13 dagen etter. Bildene på denne siden er fra Lund og de nederste fra Stevns klint helt ytterst på sørøstkysten av Sjælland.


Tilbake til www.hovik.com